Instruktioner

Avsluta konto

För att avsluta ett konto på Skribler och radera allt som du skrivit måste du ha ett Gratis-konto. Om du har ett betalt abonnemang måste du först nergradera detta till Gratis. För användare med Gratis-konto finns länken för att radera i dialogrutan med användarinformation: Efter att du tryckt på denna måste du bekräfta borttagning av […]

Instruktioner på YouTube

Här hittar du de videoinstruktioner som vi lagt upp på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrUG_8ngpxBgMD3OGCUe4ONmLqiUdEBwY

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se