FAQ

Kan vi få ett förtagskonto?

Om ni är ett företag som vill ha flera konton så kan detta ordnas.

Villkor för företagskonto, gäller företag registrerade i Sverige:

  • Debiteras i tremånaders perioder i förskott via faktura. Betalningstid 30 dagar
  • Minst fem (5) namngivna användare
  • Alla användare måste ha samma abonnemangsnivå
  • Användare kan endast bytas/ändras/tas bort ut vid periodskifte
  • Uppsägning kan ske när som helst, ingen återbetalning av erlagda avgifter erhålls
  • Vid minst tio (10) namngivna användare erhåller företaget 10% rabatt på fakturan

Kontakta oss på skribler@lejonel.se för att skaffa ett företagsabonnemang.

Vad är Skribler?

Skribler är ett verktyg där författare kan skriva sin berättelse med assistans av AI. Man behöver inte använda AI för att ha nytta av Skribler, men AI är en integrerad del av Skribler där författare kan få hjälp med sin berättelse, bolla idéer och komma över eventuell skrivkramp.

Sparas oanvända AI-ord till nästa period?

Om du har oanvända AI-ord på kontot när din prenumeration förnyas kommer dessa att förfalla. Du får nya ord en gång per månad och dessa ersätter de du eventuellt har kvar.

Vad kan man göra med Skribler?

Skribler är en applikation för att samla författarens skrivande. Allt skrivande utgår från ett Projekt (berättelse). Varje berättelse definieras sedan av Stil, Synopsis, Karaktärer och Outline. Dessa kan skrivas av författaren eller med hjälp av AI.

Till projektet skapas man sedan dokument/kapitel. Dessa kan också skrivas med AI-assistans eller av författaren själv. Författaren kan också ställa frågor om ett kapitel och till exempel får förslag på förbättringar eller nya idéer till en konflikt mellan karaktärerna.

Skribler är ett verktyg som ger författare feedback och assistans kring skrivandet med utgångspunkt i berättelsen.

Varför använder inte Skribler lösenord?

Skribler använder inte lösenord eftersom dessa kan komma på avvägar eller glömmas bort.

När du loggar in på Skribler anger du din mejladress och Skribler skickar en unik länk till dig. Denna länk är knuten till din dator, din webbläsare och den plats du sitter på. Begär du till exempel inloggning från Edge när du sitter på jobbet och sedan tar upp länken hemma i Chrome kommer länken inte att fungera. Detta gör att även om någon obehörig kommer över din länk så är den oanvändbar.

Hur mycket kostar Skribler?

Skribler finns i olika omfattning. Det finns en gratis version där du bara behöver registrera dig och kan sedan använda upp till 1.000 AI-genererade ord per månad. För 99 kr / månad (inkl moms) får du 10.000 AI-ord och för 490 kr / månad kan du nyttja hela 100.000 AI-ord per månad.

Hur mycket kan jag skriva med Skribler?

Antalet projekt (berättelser), kapitel och ord som du skriver in och arbetar med i Skribler är i princip obegränsat för betalande användare. I gratis-versionen finns begränsningar. Antalet ord som du kan skriva med hjälp av AI är begränsat till den prenumeration du har.

Vilka AI-modeller använder Skribler?

Skribler använder olika AI-modeller för olika uppgifter. Som bas används OpenAi GPT-4 som är bra på att generera text och bra på att följa instruktioner. När Skribler skriver prosa används nu (juni 2024) följande: Gemini Flash 1.5 (Snabbt), GPT-4 (Kreativt), Claude 3 Opus (Bäst), OpenChat 7B (Gratis) och Mistral Large (Ocensurerad).

Om du betalar för ditt Skribler så har du också möjlighet att välja en valfri AI-modell.

Skribler kommer att förändras allt eftersom dessa AI-modeller utvecklas och vi ser till att vi använder de modeller som fungerar bäst för tillfället.

Hur avslutar jag min prenumeration?

Prenumerationen och betalningarna hanteras av Paypal och det är på ditt konto hos Paypal som du avslutar kommande debiteringar. När vi får meddelande om att du vill avsluta din prenumeration kommer vi att nergradera ditt konto till gratis-versionen. Alla dina befintliga projekt och kapitel finns givetvis kvar.

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se