Utbildning

Testskriva med tre olika AI-modeller

Vi testar att skriva några scener i Skribler med tre populära AI-modeller, GPT-4, Claude 3 Opus och Google Gemini Pro. Länk till dokumentet med resultat och alla information: https://docs.google.com/document/d/11g6TpNQ27r1alXaIEX4GVA_k_YKmLmiKNUxa8eztLbI/edit?usp=sharing Om du vill veta mer om berättelsestrukturen ”Save the cat” kolla här: https://savethecat.com/beat-mapper

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se