Vad kan man göra med Skribler?

Skribler är en applikation för att samla författarens skrivande. Allt skrivande utgår från ett Projekt (berättelse). Varje berättelse definieras sedan av Stil, Synopsis, Karaktärer och Outline. Dessa kan skrivas av författaren eller med hjälp av AI.

Till projektet skapas man sedan dokument/kapitel. Dessa kan också skrivas med AI-assistans eller av författaren själv. Författaren kan också ställa frågor om ett kapitel och till exempel får förslag på förbättringar eller nya idéer till en konflikt mellan karaktärerna.

Skribler är ett verktyg som ger författare feedback och assistans kring skrivandet med utgångspunkt i berättelsen.

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se