Vilka AI-modeller använder Skribler?

Skribler använder olika AI-modeller för olika uppgifter. Som bas används OpenAi GPT-4 som är bra på att generera text och bra på att följa instruktioner. När Skribler skriver prosa används nu (juni 2024) följande: Gemini Flash 1.5 (Snabbt), GPT-4 (Kreativt), Claude 3 Opus (Bäst), OpenChat 7B (Gratis) och Mistral Large (Ocensurerad).

Om du betalar för ditt Skribler så har du också möjlighet att välja en valfri AI-modell.

Skribler kommer att förändras allt eftersom dessa AI-modeller utvecklas och vi ser till att vi använder de modeller som fungerar bäst för tillfället.

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se