Skribler Integritetspolicy

En kort översikt över de viktigaste punkterna i vår integritetspolicy:

 • Du äger det du skapar. Du innehar alla rättigheter till innehållet du genererar genom Skribler. Du ger oss tillstånd att vara värd för det men du är ägare till innehållet.
 • Vi skickar dina indata till olika AI-modeller. För att generera förslag och idéer kombinerar vi dina indata och val med våra uppmaningar och skickar det till olika AI-api:er. Alla våra användares förfrågningar går genom vårt konto, så AI-modellen kan inte koppla samman flera förfrågningar som du har gjort med varandra. AI-modellerna använder inte detta innehåll för att förbättra sina tjänster eller träna sina modeller.
 • Vi delar aldrig ditt innehåll med någon annan. Förutom att skicka dina indata till AI-modellerna för det ovan nämnda syftet delar vi inte ditt innehåll med någon. Vi säljer det inte, vi tjänar inte pengar på det på något sätt, vi tillåter inte någon annan att får tillgång till det.
 • Vi använder din feedback för att förbättra vår tjänst. När du klickar på de glada eller ledsna smiley-ansiktena bredvid förslagen registreras din feedback. Vi tittar på dina indata och de genererade förslagen och försöker dra slutsatser om hur vi kan förbättra våra modeller, uppmaningar och tjänster. Vi tränar inte våra modeller direkt på dina berättelser.
 • Vid behov får vi åtkomst till dina data för diagnostiska ändamål. Vi får åtkomst till loggar från dina interaktioner med vår tjänst om våra system stöter på ett fel eller om vi märker något ovanligt, t.ex. om dina förfrågningar flaggas för brott mot användarvillkoren.

Introduktion

Denna integritetspolicy (”policyn”) förklarar hur Skriblers webbplatsoperatör (”vi”, ”oss” eller ”vår”), webbplatsen skribler.se (”webbplatsen” eller ”tjänsten”) och alla dess relaterade produkter och tjänster (kollektivt ”tjänsterna”) använder de personuppgifter vi samlar in från dig (”din”) när du använder vår webbplats och tjänster.

Vi är engagerade i att skydda integriteten och säkerheten för våra användare. Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av information vi samlar in, hur vi använder den och vilka val du har när det gäller dina data.

Information vi samlar in

Automatiskt insamlad information

Om du besöker vår webbplats samlar vi in följande information:

 • Din IP-adress, av säkerhetsskäl
 • Webbläsartyp och version, operativsystem och skärmupplösning för att optimera användargränssnittet och användarupplevelsen
 • Sidor du besökt med tidsstämplar för dessa besök, för att förbättra användarupplevelsen och webbplatsnavigeringen
 • Informationen du delar med oss via kontaktformuläret, för att besvara dina förfrågningar och förfrågningar

Denna information används för att upprätthålla funktionaliteten på vår webbplats.

Information du tillhandahåller oss

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar ditt konto hos Skribler och använder vår tjänst.

 • Din e-postadress och användarnamn samt tidpunkten för registreringen, för att skapa och hantera ditt konto
 • Ditt tredjepartskontoidentifierare (om du registrerar dig med en tredjepartstjänst), för att underlätta enklare registrering och inloggning och skydda säkerheten för ditt konto
 • Dina interaktioner med vår tjänst, inklusive innehållet du anger på vår webbplats och alla förfrågningar du gör, med tidsstämplar, för kvalitetssäkring, felsökning och förbättring av våra tjänster
 • Användningshistorik och statistik, såsom antalet gånger du besökt vår webbplats och frekvensen av interaktioner, för kvalitetssäkring, felsökning och förbättring av våra tjänster
 • Feedback du tillhandahåller, för att förbättra våra tjänster

Cookies

Vi använder enbart en sessionscookie för att hålla dig inloggad medan du använder Skribler. Denna är strikt nödvändig för Skriblers drift. 

Vi använder inga tredjepartscookies eller analysverktyg, och vi samlar inte in cookies som inte är strikt nödvändiga för webbplatsens drift.

Hur vi samlar in data

Du tillhandahåller direkt det mesta av informationen vi samlar in. Vi samlar in och bearbetar data när du:

 • Registrerar ditt konto
 • Registrerar dig för vårt nyhetsbrev
 • Interagerar med vår tjänst (t.ex. genom att ange innehåll, generera idéer, klicka på en feedback-knapp)
 • Använder vårt kontaktformulär för att skicka oss ett meddelande
 • Frivilligt slutför en kundundersökning
 • Tillhandahåller feedback på support-sajten eller via e-post.

Vår rättsliga grund för att samla in informationen

Vi samlar in denna information eftersom det är nödvändigt för att tillhandahålla dig Skriblers tjänster, i enlighet med våra användarvillkor. All data som används för nyhetsbrev eller feedbackmekanismer samlas in med ditt uttryckliga samtycke.

Användning av dina personuppgifter

Vi samlar in dina data så att vi kan:

 • Tillhandahålla vår tjänst, driva och underhålla vår webbplats
 • Hantera ditt konto
 • Ge tekniskt stöd och svara på fel eller problem när du använder vår tjänst
 • Förbättra och optimera vår tjänst (inklusive träning av bättre språkmodeller)
 • E-posta dig med information om vår tjänst och din användning av vår webbplats
 • Upprätthålla säkerheten på vår plattform, förhindra obehörig åtkomst och brott mot användarvillkoren
 • Följa lagar, förordningar och användarvillkor medan vi driver vår tjänst

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla dig våra tjänster.

Vi raderar generellt dina personuppgifter när du raderar ditt konto. Vi kan behålla en del av dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetsavisering.

Om en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (som skatte-, bokförings- eller andra juridiska krav) lagrar vi relevanta personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.

Dataöverföringar över gränser

Dina personuppgifter kan överföras till, lagras och behandlas på servrar som är belägna utanför Sverige och EU där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i vår jurisdiktion. Vi följer lagliga ramverk och förordningar gällande internationell dataöverföring, såsom standardavtalsklausuler, för att säkerställa att dina data får samma skyddsnivå som i ditt hemland. Genom att använda Skribler samtycker du till överföring, lagring och behandling av dina personuppgifter i enlighet med dessa skyddsåtgärder. Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt godkännande av den överföringen.

Tredjepartstjänster

Webbhotell

Vi använder webbhotelltjänster för att tillhandahålla och leverera våra tjänster. Dessa tjänster kan samla in analytisk information såsom, men inte begränsat till, IP-adresser, operativsystem och webbläsartyp. Av säkerhetsskäl brukar de också behålla loggfiler. 

OpenRouter.ai

Vi använder OpenRouter.ai för att bearbeta dina förfrågningar till olika AI-modeller. OpenRouter tillhandahåller tjänsterna för artificiell intelligens, inklusive naturlig språkbearbetning och generering. Data som delas med dem inkluderar det innehåll du anger för att generera idéer och eventuell associerad metadata. För att tillhandahålla dessa tjänster bearbetar och lagrar OpenRouter det innehåll du skapar och alla data som är nödvändiga för AI-modellerna. Du kan hitta deras integritetspolicy här https://openrouter.ai/privacy

De olika AI-modellerna och deras policier kan du finna här https://openrouter.ai/models

Observera att alla data som skickas via OpenRouter till AI-modellerna skickas med Skriblers konto och kan således inte kopplas till dig.

MailChimp

Vi använder MailChimp för att hantera vår e-postmarknadsföring och skicka nyheter till våra användare. MailChimp är en tredjepartsleverantör som kan bearbeta dina data med branschstandardteknologier för att hjälpa oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. Data som delas med MailChimp inkluderar din e-postadress och interaktionsdata med nyhetsbreven (som öppningsfrekvenser). MailChimps integritetspolicy finns tillgänglig här: https://mailchimp.com/en/help/mailchimp-intuit-privacy-faq/ 

Du kan avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken som finns i slutet av varje nyhetsbrev.

Betalning genom Paypal

Alla betalningar görs genom Paypal. Vi är inte ansvariga för insamling, användning, delning eller säkerhet av din faktureringsinformation av Paypal. All betalningsinformation kommer att behandlas i enlighet med Paypals användarvillkor och integritetspolicy.

Dina dataskyddsrättigheter

Som användare av Skribler har du flera rättigheter gällande dina personuppgifter som vi samlar in och bearbetar. Dessa rättigheter varierar beroende på din jurisdiktion men kan inkludera:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter som lagras av oss. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.
 • Rätt till rättelse: Om du tror att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att vi korrigerar eller kompletterar den.
 • Rätt till radering (”rätt att bli glömd”): Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förhållanden, till exempel om data inte längre är nödvändig för det ändamål för vilket den samlades in.
 • Rätt att begränsa bearbetning: Du har rätt att begära att vi begränsar bearbetningen av dina personuppgifter under vissa förhållanden.
 • Rätt att invända mot bearbetning: Du kan invända mot bearbetningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål eller när bearbetningen baseras på legitima intressen, om inte vi kan visa att det finns tvingande legitima skäl för bearbetningen som väger tyngre än dina intressen.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter till en annan organisation eller direkt till dig själv, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, när bearbetningen baseras på ditt samtycke eller utförandet av ett avtal och utförs med automatiserade medel.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om bearbetningen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.
 • Rätt att lämna in klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om du anser att vi inte har följt dataskyddslagar som gäller för dig.

För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att svara på din begäran inom en tidsram som är fastställd av lokala lagar eller inom rimlig tid.

Omyndiga

Skribler riktar sig inte till barn under 18 år eller omyndiga. Om du är under 18 år får du inte använda våra tjänster. Om du är under 18 år eller omyndig måste du ha samtycke från din förälder eller vårdnadshavare för att använda våra tjänster.

Säkerhet

Vi implementerar kommersiellt rimliga tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter både online och offline från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Ingen internet- eller e-postöverföring är dock någonsin helt säker eller felfri. I synnerhet är e-post som skickas till eller från oss inte säker. Därför bör du vara försiktig med vilken information du skickar till oss via tjänsten eller e-post. Dessutom ansvarar vi inte för kringgående av några integritetsinställningar eller säkerhetsåtgärder som finns på tjänsten eller tredjepartswebbplatser.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi håller vår integritetspolicy under regelbunden översyn och placerar eventuella uppdateringar på denna webbsida. Datumet för den senaste uppdateringen kan alltid hittas längst upp i dokumentet. Det är ditt ansvar att regelbundet granska integritetspolicyn. Om du inte håller med den uppdaterade policyn kan du välja att inte fortsätta använda Skribler.

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, de uppgifter vi har om dig, eller om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande till hej@skribler.se eller använda vårt kontaktformulär.

Lejonel AB, c/o Completta, Industrigatan 4B, 11246 Stockholm. E-post: info@lejonel.se Hemsida: www.lejonel.se

Detta dokument uppdaterades senast den 7 maj 2024

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se