Skribler Användaravtal

​​Våra användarvillkor bygger på följande grundläggande principer:

 • Huvudsyftet med Skribler är att hjälpa författare och skribenter med att skapa och brainstorma fiktivt innehåll.
 • Du äger det du skapar. Du har alla rättigheter till innehållet du genererar genom Skribler.
 • Vi följer reglerna. Vi följer juridiska riktlinjer, inklusive lagar om integritet och upphovsrätt, och för olika AI-modellers användarvillkor. Därför kan det finnas vissa restriktioner för innehåll som kan skapas med Skribler.
 • Du är ansvarig för hur du använder Skribler. Vi tillhandahåller tjänsten utan några garantier. Du är ansvarig för hur du använder innehållet som skapas med Skribler.

Detta användaravtal (”avtal” eller ”villkor”) beskriver de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen novelcraft.net (”webbplatsen” eller ”tjänsten”) och alla associerade produkter och tjänster. Detta avtal är ett juridiskt kontrakt mellan dig, ”Användaren”, och Skriblers webbplatsoperatör.

Följande terminologi används:

 • ”Tjänsten” eller ”Skribler” avser webbplatsen https://skribler.se och alla associerade produkter, funktioner och tjänster som erbjuds där.
 • ”Användare” avser dig och alla andra individer eller enheter som får tillgång till eller använder tjänsten.
 • ”Innehåll” avser all text, data, information eller material som genereras, laddas upp eller lämnas in av användaren genom användning av tjänsten.
 • ”Vi”, ”Oss” och ”Vår” refererar till Skribler och dess webbplatsoperatör.

Genom att använda Skribler godkänner du dessa villkor. Dessa villkor inkluderar allt i detta dokument, samt vår integritetspolicy.

Du försäkrar och garanterar att du har laglig ålder för att ingå ett bindande kontrakt (eller om inte, att du har fått dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd att använda Skribler och att din förälder eller vårdnadshavare godkänner dessa villkor för din räkning).

Om du godkänner dessa villkor för en organisation eller verksamhets räkning, försäkrar och garanterar du att du är behörig att godkänna dessa villkor på den organisationens eller verksamhetens vägnar och binda dem vid dessa villkor (i vilket fall hänvisningarna till ”du” och ”din” i detta dokument refererar till den organisationen eller enheten).

Du erkänner att detta avtal är ett kontrakt mellan dig och oss, även om det är elektroniskt och inte fysiskt undertecknat av dig, och det styr din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Konton och Medlemskap

Du ansvarar för ditt Skribler-konto och får endast ha ett personligt konto. Om du skapar ett konto hos Skribler måste du säkerställa dess säkerhet. Du är helt ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto.

Du lovar att tillhandahålla oss korrekt, komplett och aktuell registreringsinformation om dig själv. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi kommer inte att vara ansvariga för några handlingar eller underlåtelser från din sida, inklusive eventuella skador som uppstått till följd av sådana handlingar eller underlåtelser.

Du godkänner att inte använda vår tjänst på ett överdrivet eller orimligt sätt utöver normal kommersiell eller privat användning. Vi kan begränsa din tillgång om det är nödvändigt för att upprätthålla en högkvalitativ tjänst för alla användare.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller radera ditt konto och avsluta detta avtal efter eget gottfinnande, utan förvarning, för beteende som vi anser bryter mot detta avtal eller är skadligt för Skribler, oss eller tredje parter, eller av någon annan anledning. Om avstängt eller raderat får du inte registrera dig igen utan vårt uttryckliga tillstånd.

Betalda Prenumerationer

Vi erbjuder ytterligare funktioner och tjänster som en del av betalda prenumerationer. Du kan hitta en översikt över fördelarna på https://skribler.se

Vi samarbetar med Paypal för hantering av betalningar. Skribler samlar inte in eller lagrar din kreditkortsinformation. Genom att prenumerera på en betald nivå godkänner du att betala prenumerationsavgiften, och du ger oss tillstånd att debitera betalningsmetoden enligt faktureringsplanen.

En prenumeration kräver regelbundna betalningar och kommer automatiskt att förnyas. En faktureringscykel börjar på den dag du prenumererar, och förnyas därefter en månad i taget.

Du kan när som helst avbryta din prenumeration. Om du avbryter din prenumeration kommer den inte längre att förnyas automatiskt. När du avbryter din prenumeration, eller nedgraderar till den fria planen, kommer du att fortsätta ha tillgång till prenumerationsfördelarna till slutet av din nuvarande faktureringsperiod, vilket visas på din kontosida.

Vi erbjuder inte återbetalningar för några köp eller prenumerationer.

Om du registrerar dig för en betald prenumeration, men misslyckas med att göra betalningar, kommer vi att suspendera tillgängligheten av betalda funktioner tills du återupptar din prenumeration genom att betala förfallna avgifter. Betalningsinformation kan uppdateras genom att besöka https://paypal.se.

Vi förbehåller oss rätten att justera priset och/eller de tjänster som ingår i prenumerationerna. Vi kommer att ge minst 30 dagars förvarning och informera dig via e-post om sådana ändringar. Efter att ändringarna trätt i kraft kommer nästa förnyelse av din prenumeration att uppdatera priset.

Betalning

Alla betalningar görs genom vår Paypal, och all betalningsinformation kommer att behandlas i enlighet med Paypals Användarvillkor och Paypals Integritetspolicy. Genom att registrera dig för Skriblers prenumerationer godkänner du att vara bunden till Paypals avtal, som kan ändras av Paypal från tid till annan.

Vi är inte ansvariga för insamling, användning, delning eller säkerhet av din betalningsinformation av Paypal.

Som en förutsättning för att Skribler möjliggör betalningstjänster genom Paypal, godkänner du att tillhandahålla korrekt och komplett information, och du garanterar att du har rättslig rätt att använda betalningsmetod(en) i samband med något köp och att informationen som du tillhandahåller till oss och till tredjepartsbetalningsprocessorer är sann, korrekt och komplett.

Externa Länkar

Skribler kan innehålla länkar till tredjepartsresurser. Även om dessa tillhandahålls för bekvämlighet, godkänner vi inte eller tar ansvar för externt innehåll. Se till att du är bekant med villkoren för eventuella tredjepartssidor du får tillgång till genom Skribler.

Förbjuden Användning

Följande aktiviteter är förbjudna och kommer att leda till suspension eller radering av ditt konto:

 • Att använda Skribler i något olagligt eller olagligt syfte, eller för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar.
 • Att producera spam eller desinformation.
 • Automatiserad datainsamling. Inte spindla, krypa, eller skrapa innehållet på denna webbplats.
 • Att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen och tjänsterna, eller tredjepartsprodukter och tjänster, samt att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod.

Innehållspolicy

Skribler arbetar med olika språkmodeller från olika AI-leverantörer. Varken vi eller du kan helt kontrollera utdata från den modellen. Du kan dock helt kontrollera dina inmatningar och val när du interagerar med våra tjänster.

Genom att godkänna villkoren är du införstådd med att vissa av dessa AI-modeller inte kommer att generera text för innehåll som faller under någon av följande kategorier:

 • Grafiska beskrivningar av våld
 • Explicit sexuellt innehåll
 • Innehåll som är hatfullt eller inflammatoriskt, samt innehåll som uppviglar våld mot en individ eller grupp, självskada eller självmord
 • Innehåll som bryter mot upphovsrätten för en individ eller grupp
 • Innehåll som bryter mot en individs integritet
 • Innehåll som är avsett att kringgå den avsedda användningen av Skribler (”Jailbreaking”)
 • Innehåll som är olämpligt eller avsett att störa tjänsten.

Om du bryter mot någon av dessa regler kan ditt konto avslutas.

Immaterialrätt

Du innehar alla rättigheter till innehållet du skapar med Skribler. Du kan använda texterna du producerar med Skribler som om de vore skrivna av dig. Du är fri att använda, modifiera eller distribuera ditt skapade innehåll för alla ändamål, inklusive kommersiella syften. Du behöver inte tillskriva Skribler.

Skribler-plattformen, inklusive dess programvara, verktyg, algoritmer, träningsdata och alla tillhörande immateriella rättigheter, förblir Skriblers exklusiva egendom.

Skribler och operatören av dess webbplats gör inga anspråk på den text du skapar och/eller skriver in i Skribler, och tar inte heller något ansvar för dina texter och dess innehåll.

Du företräder och garanterar också att inget innehåll som tillhandahålls av dig gör intrång, missbrukar eller bryter mot en tredje parts immateriella rättigheter, rättigheter till offentlighet eller integritet, eller resulterar i överträdelse av någon tillämplig lag eller förordning.

Vi värderar högt immateriella rättigheter för alla individer. Om du tror att något innehåll på Skribler gör intrång på dina eller någon annans immateriella rättigheter, vänligen meddela oss omedelbart. Vid mottagandet av ett giltigt klagomål kommer lämpliga åtgärder att vidtas i enlighet med gällande upphovsrättslagar.

Omyndiga

Skribler riktar sig inte till barn under 18 år eller omyndiga. Om du är under 18 år får du inte använda våra tjänster. Om du är under 18 år eller omyndig måste du ha samtycke från din förälder eller vårdnadshavare för att använda våra tjänster.

Ansvarsbegränsning

I den mån det tillåts enligt tillämplig lag, ska Skribler och dess ägare inte vara ansvariga för några indirekta, oavsiktliga, speciella, följdskador eller bestraffande skador, eller någon förlust av vinster eller intäkter, oavsett om de uppstått direkt eller indirekt, eller någon förlust av data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, som följd av (a) din användning eller oförmåga att använda tjänsten; (b) någon obehörig åtkomst till eller användning av våra servrar och/eller all personlig information som lagras där.

Du godkänner att du ensam är ansvarig för innehållet som du skapar eller genererar genom Skribler och för konsekvenserna av att posta eller publicera det. Skribler ansvarar inte eller är ansvarig för något innehåll som skapas av dig eller någon annan användare av tjänsten. Vi stöder inte något innehåll som genereras av användare och tar inte på oss något ansvar för några åtgärder du vidtar baserat på innehållet du genererar genom Skribler.

Inga garantier

Tjänsten tillhandahålls ”som den är” och ”som tillgänglig” utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte eller icke-intrång. Skribler och dess ägare garanterar inte att tjänsten kommer att vara korrekt, pålitlig, säker eller oavbruten, eller att eventuella fel eller brister kommer att korrigeras.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal eller dess villkor relaterade till Skribler när som helst, med omedelbar verkan vid publicering av en uppdaterad version av detta avtal på Skribler. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på denna sida. Fortsatt användning av Skribler efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Godkännande av dessa villkor

Du erkänner att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att registrera dig för och använda Skribler godkänner du detta avtal. Om du inte godkänner att följa villkoren i detta avtal är du inte behörig att komma åt eller använda Skribler.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om detta avtal eller vill kontakta oss angående någon fråga relaterad till det, kan du skicka ett e-postmeddelande till hej@skribler.se eller använda vårt kontaktformulär.

Lejonel AB, c/o Completta, Industrigatan 4B, 11246 Stockholm. E-post: info@lejonel.se Hemsida: www.lejonel.se

Detta dokument uppdaterades senast den 4 april 2024

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se