This post has no title, but it still must link to the single post view somehow.

This is typically done by placing the permalink on the post date.

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se