Markup: Title With Markup

Verify that:

  • The post title renders the word ”with” in italics and the word ”markup” in bold.
  • The post title markup should be removed from the browser window / tab.
Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se