Template: Comments

This post tests comments in the following ways.

  • Threaded comments up to 10 levels deep
  • Paginated comments (set Settings > Discussion > Break comments into pages to 5 top level comments per page)
  • Comment markup / formatting
  • Comment images
  • Comment videos
  • Author comments
  • Gravatars and default fallbacks

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skribler är författarens skrivkompis. Lär dig mer om Skribler, att skriva med AI och logga in här
Skribler.se